Bekymmersfri avloppsrening 

Green blue


Våre minireningsverk passer i alle hus från 5 til 10 PE og är godkänd enligt EU-normen. 

Biovaccum levererar anläggningar fra 5 PE upp til 10 000 PE. Alle anläggningar dimensioneras för maximal belastning, så att man är beredd att klara famtidens behov.

Flexibel service garanter snabb respons om behovet skulle uppstå. 

/ © Biovacuum AB 2016